Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018 r. nakłada na Beneficjentów (w tym innowacyjne przedsiębiorstwa) obowiązek wdrożenia ochrony danych osobowych. Beneficjenci dotacji, których dane dostępne są publicznie, są przez to dodatkowo narażeni na ewentualne konsekwencje prawne i finansowe w przypadku nieprawidłowości w tym zakresie.

Nowa oferta CTE obejmuje kompleksowe wsparcie we wdrożeniu czynnej ochrony danych osobowych i własności intelektualnych.

Szczegóły zamieszczono na tej stronie: RODO