Jeden z projektów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który w 2018 roku zawarł z CTE umowę o współpracy brokerskiej został umieszczony na „Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej”.

„Mapa…” jest inicjatywą Ministerstwa Nauki, które w ten sposób promuje najważniejsze ośrodki badawcze w Polsce. Umożliwia ich powołanie i uruchomienie w oparciu o środki zewnętrzne. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań naukowych i wdrażanie ich wyników w gospodarce.

Projekt Instytutu pn. „Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych” obejmie prace nad najważniejszymi kwestiami związanymi z ogrodnictwem, warzywnictwem i sadownictwem. Ma to szczególne znaczenie w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zdrową i funkcjonalną żywność, a także problemami hydrologicznymi z jakimi zmagają się polscy hodowcy.

Gratulujemy i cieszymy się z efektywnej współpracy nad stworzeniem tego projektu!