Dotacja dla Spółki Polskie Górnictwo Skalne

Dotacja dla Spółki Polskie Górnictwo Skalne

Dla Spółki Polskie Górnictwo Skalne pozyskaliśmy ponad 300 000 zł w ramach „Bonów na innowacje” w PARP.

Projekt, który otrzymał wsparcie dotyczy badań nad pyłami amfibolitowymi i ich wykorzystaniem w branży budowlanej. Efektem będą wdrożenia innowacji produktowych i procesowych, które wpłyną na poprawę jakości zapraw klejowych i murarskich oraz znacząco podniosą aspekty środowiskowe wydobycia kruszyw.