Klaster Ekotechnologii

Od czerwca 2010 roku Centrum Transferu Ekotechnologii prowadzi aktywne działania w ramach porozumienia kooperacyjnego pn. „Klaster Ekotechnologii”.

Kluczowym celem powołania Klastra było zrzeszenie podmiotów gospodarczych i jednostek badawczych, których działalność obejmuje opracowywanie i wdrażanie nowych technologii służących ochronie i poprawie stanu środowiska.

Obecnie grupa członków Klastra to 12 przedsiębiorstw zlokalizowanych głównie na terenie województwa małopolskiego. W pierwszym kwartale 2017 roku do porozumienia przystąpi kolejnych 14 członków – w tym także jednostki badawcze i uczelnie.

Podstawowym elementem działalności Klastra jest gromadzenie, śledzenie i przekazywanie potrzeb biznesowych zgłaszanych przez Członków porozumienia oraz pozyskiwanie z rynku informacji o stanie i rozwoju branży.
Grupa osób zarządzających Klastrem biegle porusza się w tematyce i obszarze zebranych informacji i na ich podstawie konstruować analizy biznesowe.

W najbliższym czasie udostępnione zostaną kolejne informacje o działaniach Klastra na 2017 rok. Obejmują one opracowywanie nowych przedsięwzięć technologicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wdrożenie przemysłowe.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami spółki lub za pośrednictwem adresu e-mail klaster@ctet.pl