Niemal 33 miliony dla projektu CIIZTO

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy mieszczący się w Skierniewicach otrzymał dofinansowanie na niemal 33 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO).

Mieliśmy przyjemność opracowania dokumentacji konkursowej dla tego przedsięwzięcia. Było to ogromne wyzwanie obejmujące kompleksową obsługę – począwszy od stworzenia koncepcji i studium wykonalności poprzez projekty architektoniczne, agendę badawczą, program i funkcjonalny aż po analizy finansowe i dokumentację aplikacyjną.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Komisja Ekspertów docenili pomysł i naszą pracę przyznając projektowi 32 956 664,76 zł dofinansowania.

CIZTO będzie nowoczesnym kompleksem laboratoryjnym – miejscem funkcjonowania interdyscyplinarnych grup badaczy i multidyscyplinarnych zespołów naukowych pracujących w sąsiadujących przestrzeniach laboratoryjnych na rzecz rozwiązywania najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym, takich jak susza hydrologiczna, zanieczyszczenia i erozja gleb, zwalczanie chorób i szkodników roślin oraz hodowla nowych odmian i gatunków. Zarówno grupy badaczy, zespoły naukowe jak i przestrzenie laboratoryjne będą jednocześnie łatwo dostępne dla producentów i przedsiębiorstw, chcących opracować innowacyjne technologie, produkty.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *