Skip to content

Firma

Centrum Transferu Ekotechnologii (CTE) jest spółką brokerską, akredytowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Za jej działanie i jakość usług odpowiada zespół ekspertów wykształconych zgodnie z kluczowym profilem działalności firmy tj. w zakresie nauk przyrodniczych, wdrożeń innowacji i zarządzania projektami.

Najlepszą referencją naszych osiągnięć jest wieloletnia współpraca z klientami, dla których opracowaliśmy już ponad 30 projektów, pozyskaliśmy około 75 milionów złotych i wdrożyliśmy kilkanaście nowych technologii.

Od 2010 roku zajmujemy się przede wszystkim zaawansowanym doradztwem w zakresie identyfikacji i wdrażania nowych technologii dla sektora MŚP. Naszą przewagą jest specjalizacja w kierunku rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, górnictwa i gospodarki odpadami.

Zaletą współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem jest skupienie na konkretnym przedsięwzięciu i szeroka perspektywa identyfikacji nowych możliwości rozwoju.

Przyznana w 2017 roku akredytacja Instytucji Otoczenia Biznesu zapewnia najwyższą jakość usług doradczych i kreatywne podejście do zagadnień realizowanych na rzecz naszych klientów.