Skip to content

Fundusze i dotacje

Pozyskaliśmy dotacje na ponad 120 000 000 złotych dofinansowania dla projektów badawczych i wdrożeniowych w latach 2014-2022.

Pozyskaliśmy dotacje dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które przeznaczane są na wprowadzanie nowych technologii, produktów i usług powiązanych z rolnictwem, leśnictwem, biotechnologią i gospodarką odpadami.
Oferta pozyskiwania środków z funduszy europejskich skierowana jest do przedsiębiorstw, które oczekują kompleksowej obsługi w zakresie funduszy europejskich.
Obejmuje ona identyfikację potrzeb, przygotowanie dokumentacji i pozyskanie dofinansowania. Uzupełnieniem ww. działań jest prowadzenie i rozliczanie projektu.

Korzyści dla klientów

 • Pozyskanie środków na badania, rozwój organizacji lub przeprowadzenie inwestycji
 • Ograniczenie nakładów niezbędnych dla pozyskania finansowania i obniżenie kosztów wynikających z tego zadania
 • Przeniesienie ciężaru przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie
 • Optymalizacja kosztów administrowania projektem

Osoba kontaktowa: Mariusz Piasecki, mariusz.piasecki@ctet.pl

Elementy oferty pozyskiwania środków finansowych

 • Audyt potencjału i zasobów organizacji (przedsiębiorstwa lub jednostki badawczej)
 • Identyfikacja potrzeb technologicznych, organizacyjnych i finansowych
 • Opracowanie koncepcji technicznej i organizacyjnej dla nowego projektu
 • Opracowanie dokumentacji technicznej, finansowej i prawnej oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie
 • Pozyskanie dofinansowania i wsparcie w kontaktach z instytucją przyznającą środki
 • Prowadzenie administracyjne projektu i rozliczenia finansowe
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli i audytów,
 • Monitoring projektu w okresie wdrożenia i zachowania trwałości
 • Pomoc w procesie wdrożenia technologicznego lub sprzedaży wyników projektu