Skip to content

Biznes i technologie

Na zlecenie naszych klientów prowadzimy audyty technologiczne i audyty innowacyjności, identyfikujemy nowe możliwości i wdrażamy je w procesach wewnętrznych.

Nowe możliwości rozwoju bywają ukryte w wewnętrznych zasobach firmy – ludziach, procesach i wiedzy. Wspieramy przedsiębiorców w ich identyfikacji i rozwoju.

Przeprowadzamy audyty technologiczne i analizujemy innowacyjność przedsiębiorstw. Na tej podstawie określamy potencjalne, najlepiej rokujące kierunki działania, które umożliwią zwiększenie przychodów i ograniczenie kosztów.

W wyniku analiz konstruujemy projekty badawcze i wdrożeniowe. Pomagamy w ich wdrożeniu oraz wspieramy proces realizacji nowych przedsięwzięć.

Korzyści dla klientów

 • Dostęp do większej ilości innowacji technologicznych i produktowych pochodzących z obszaru nauki
 • Większa kontrola nad procesem pozyskiwania technologii
 • Redukcja błędów wynikających z niedostatecznego przygotowania technologii
 • Uzyskanie wyczerpującej informacji o pozycji produktu lub usługi na rynku, niszach rynkowych, perspektywach sprzedażowych i barierach w rozwoju
 • Obniżenie kosztów wdrożenia technologii poprzez zmniejszenie obciążeń już na etapie przygotowania do wdrożenia
 • Znaczne obniżenie kosztów osobowych związanych z wdrożeniem i dokumentacją

Osoba kontaktowa: Mariusz Piasecki, mariusz.piasecki@ctet.pl

Elementy oferty

 • Pozyskiwanie nowych technologii z obszaru nauki i przemysłu
 • Prowadzenie procesu wdrożenia nowych technologii w realiach przedsiębiorstwa
 • Audyt technologiczny innowacyjnych produktów i usług
 • Analizy rynkowe, przeglądy technologiczne i prawne dla nowych produktów i usług
 • Badania konsumenckie i opracowania postrzegania wizerunku
 • Analiza makrootoczenia przedsiębiorstw (analiza PEST) i konkurencji (analiza SWOT)
 • Opracowania i badania finansowe dla strategii wdrożenia produktów
 • Identyfikacja potrzeb i możliwości wdrożeniowych w strukturach organizacji