Skip to content

Outsourcing sprzedaży

Od ponad 6 lat proponujemy naszym klientom długofalową współpracę w zakresie wsparcia sprzedaży innowacyjnych produktów. Skutecznie promujemy i sprzedajemy w ich imieniu nowości na zróżnicowanych rynkach.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu wymaga znacznych nakładów i przeznaczenia na ten cel najcenniejszego z zasobów czyli czasu. Nasz doświadczony zespół przejmuje te działania w imieniu klienta i realizuje wszystkie działania sprzedażowe.

Korzyści dla klientów

  • Obniżenie kosztów wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek
  • Optymalizacja wykorzystania własnych zasobów ludzkich i technicznych
  • Zwiększenie ogólnej wartości przychów ze sprzedaży produktów i usług
  • Wyeliminowanie konieczności przeprowadzenia analiz rynkowych poprzez wykorzystanie wiedzy zespołu CTE

Osoba kontaktowa: Mariusz Piasecki, mariusz.piasecki@ctet.pl

Elementy oferty

  • Audyt pozycji rynkowej dla nowych wyrobów i usług
  • Analizy popytu, podaży i konkurencji na nowych rynkach zbytu
  • Opracowanie strategii sprzedaży i promocji innowacyjnych produktów
  • Wdrożenie narzędzi prowadzenia i kontroli sprzedaży
  • Monitoring procesów sprzedażowych i ich efektywności
  • Aktywna sprzedaż innowacji wytworzonych przez klienta